Instalacja Python

Jak zainstalować Python w systemie Windows?

Krok 1 - Pobranie instalatora

Aby zainstalować Python w systemie Windows należy pobrać instalator z oficjalnej strony https://www.python.org/downloads/windows/.

Instalacja Python w systemie Windows - Oficjalna strona www Python.org

Wybieramy najnowszą wersję i klikamy, aby pobrać.

  • Windows x86-64 executable installer (dla systemów 64bit)
  • Windows x86 executable installer (dla systemów 32bit)

Krok 2 - Uruchomienie instalatora

Uruchamiamy pobrany instalator, a następnie zatwierdzamy instalacje klikając przycisk "Uruchom".

uruchamianie-instalator-python-windows

Krok 3 - Instalacja programu

W oknie instalatora, wybieramy opcję "Install now", aby zainstalować program w domyślnej lokalizacji. Jeżeli będziemy korzystać z Pythona w wierszu poleceń systemu Windows, zaznaczamy opcję "Add Python 3.7 to PATH".

instalator-python-okno-wyboru-instalacji

Uruchomi się proces instalacji i zainstalowane zostaną wszystkie niezbędne pliki.

instalator-python-stan-instalacji

Krok 4 - Zakończenie instalacji

Po zakończeniu instalacji wyświetli się okno z potwierdzeniem pomyślności operacji.

instalator-python-podsumowanie-instalacji

Klikamy przycisk "Close", aby wyłączyć instalator.

Krok 5 - Weryfikacja wersji Pythona w systemie Windows

Aby sprawdzić jaka wersja języka Python jest zainstalowana w systemie uruchamiamy terminal i wpisujemy

python --version

# Output
# Python 3.7.3
1
2
3
4

Jak zainstalować Python w systemie Linux?

W większości dystrybucji Linux'owych Python jest domyślnie zainstalowany w systemie. Aby sprawdzić jaką wersję posiadamy należy uruchomić terminal i wpisać

python --version # dla pythona w wersji 2.x
python3 --version # dla pythona w wersji 3.x
1
2

Jeśli powyższe polecenia nie zadziałają wybierz opcję w zależności od dystrybucji linux.

Instalacja Python Mint/Ubuntu/Debian

sudo apt-get install python3
1

Instalacja Python Arch Linux

sudo pacman -S python3
1

Instalacja Python Red Hat/CentOS

sudo yum install python3
1